slider

Neděle: 11:00
Čtvrtek: 17:30 (v období zimního času v 16:30)

 

neděle 12. 8. 2018
POUTNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

11 hod. poutní mše svatá
     - celebruje arciopat P. Prokop Siostrzonek

14.30 hod. modlitba za déšť a rosu Ducha Svatého
     - doprovází P. Marek Příkaský O.Carm.

17 hod. koncert SOUSEDSKÉHO SBORU v kostele
     - písně duchovní, lidové, gospelové ...

18 hod. slavnostní mariánské nešpory v kostele
     - na varhany doprovodí Marek Čihař

Poutní areál bude pro veřejnost otevřený mezi 10 a 19 hod.     

  

 

       

PROGRAM 2018