slider

Neděle: 11:00
Čtvrtek: 17:30 (v období zimního času v 16:30)

 

 

Neděle 18. 8.

POUTNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

 

11:00 mše svatá

 

16:00 benefiční houslový koncert sr. Marie Magdaleny Fuxové OSB (na obnovu poutního místa Panny Marie Vítězné)

 

18:00 nešpory s původními antifonami a varhanním doprovodem Marka Čihaře (v kostele)

 

    

HRANÝ DOKUMENT (německy)

K tématu Vestfálského míru byl (i na Bílé Hoře) natočen nový hraný dokument německé televize WDR. Shlédnout jej můžete v neděli 21. 10. ve 14:00 a až do října 2019 v archivu televize WDR.
Více se dozvíte v odkazu zde:

1648. Dlouhá cesta k míru 

 

       

PROGRAM 2019