slider

 

Název opatství "Venio" - "přicházím" (...abych plnil tvou vůli, Bože - Žalm 40, 8; Žid 10,7) vyjadřuje základní impuls našeho společenství. Každý den je naplněn hledáním a snahou plnit boží vůli ve všem, co s sebou přináší život jak v komunitě, tak v práci za branami kláštera. Život našeho společenství je jedním z mnoha způsobů, jak v dnešní době propojit modlitbu s prací, jak sloučit bytí v ústraní s angažováním se ve společnosti, jak objevovat přítomnost Boha  ve všem normálním ale i mimořádném, v běžném rytmu práce a modlitby, ale také ve výjimečných zážitcích a zkušenostech, např. skrze umění, vzdělávání, kontakt s přírodou, prohlubování duchovního života...

V těsné blízkosti komunity žije kruh oblátů, kteří se svými oblátskými přísliby připojili k našemu společenství. Také s nimi tvoříme jedno společenství modlitby. Potřebujeme se vzájemně podporovat každý v tom povolání, jaké je mu dané.