slider
Ekumenické bohoslužby
Ekumenické nešpory 2017 - biskup Radkovský, Pavel Pokorný Procesí ke hrobu Přímluvy a závěrečné požehnání u hrobu sr. Birgitta a sr. Anežka vítají hosty
Komunita VENIO
Poutní místo Panny Marie Vítězné s klášterem Opatství Venio sr. Petra, sr. Anežka, Sr. Birgitta, sr. Francesca Chórová kaple Lectio divina
Poutní místo Panny Marie Vítězné
bila hora 1 bila hora 2 bila hora 3 bila hora 4