slider

historie venio1

 

V roce 1920 zorganizovala Marianne Johannes (1900-1993), zodpovědná v té době za Sdružení mládeže Katolického spolku žen v Mnichově, exercicie v benediktinském klášteře v Ettalu. Tato mladá dvacetiletá žena prožila tehdy poprvé pár dní v rytmu monastického života, slyšela zpívaný gregoriánský chorál. Od tohoto okamžiku věděla, že i ona se chce takto modlit a žít. Prosila o přijetí do kláštera benediktinek Frauenwörth na jezeře Chiemsee. Tam ji však hned přijmout nemohly, noviciát byl právě "přeplněný". A tak se Marianne začala modlit spontánně a pravidelně latinsky modlitbu hodin spolu se svými přítelkyněmi. Současně ošetřovala těžce nemocnou matku a chodila do zaměstnání, byla sekretářkou v dívčí sociální škole. Kruh společenství se rychle stabilizoval. Mladé a v monastické tradici nezkušené ženy dostávaly podporu a podněty od různých otců - benediktinů, především o. Aloise Magera z Beuronu. Staly se oblátkami Beuronského kláštera a obdržely oblátská jména. Z Marianne se stala Agnes. V srdci však stále měla touhu vstoupit do kláštera. V roce 1926 - šest let po jejím zážitku v Ettalu - již Agnes nemohla nevyslyšet prosbu přítelkyň aby zůstala, utvářela s nimi dál společenství a převzala za něj zodpovědnost. My tento okamžik jejího souhlasu bereme jako datum založení. Matka Agnes nazvala komunitu "Venio" podle slov žalmu 40,8 "Ecce Venio" - "Hle přicházím.. abych plnil Tvou vůli". V roce 1927 udělil kardinál Faulhaber povolení k "Vita communis", ke "společnému životu".


V roce 1952 se sestry stěhují z prvního společného domu na Baadestraße v centru města do klidnější čtvrti Mnichova na Döllingerstraße. V roce 1973 vystřídala matku Agnes ve vedení komunity m. Agape Gensbauer (1922 - 2015). Za jejího působení jako převorky (1973-1993) byly uvedeny do života poznatky zprostředkované II. Vatikánským koncilem, především reorganizace liturgie.


Po četných žádostech do Říma a s podporou opata primase Viktora Dammertze OSB bylo společenství v roce 1992 uznáno jako řeholní institut biskupského práva a začleněno do Benediktinské konfederace. Rok později ve věku 93 let matka Agnes umírá.

 

O slavnosti sv. Benedikta (11. 7.) v roce 2013 povýšil mnichovský kardinál Reinhard Marx Komunitu Venio na opatství.