slider

 

Několikrát denně se scházíme ke společnému slavení liturgie. Liturgii hodin (ranní chvály, polední modlitbu, nešpory a vigílii-před nedělí a liturgickými slavnostmi) se modlíme česky, nešpory s jedním německým žalmem. V období vánoc a velikonoc zaznívá i latina (gregoriánský chorál). Ve všední dny jezdíme na tichou ranní mši k bratrům benediktinům do blízkého Břevnovského kláštera. V neděli se účastníme farní mše u nás na Bílé Hoře.

 

Každý den před nešporami má své místo tichá meditace, každá sesta ji může dělat individuálně, nebo se sejít s druhými v kapli. Pokud se nestihne vrátit včas z práce, je to na ní, aby si našla jinou vhodnou dobu k osobní modlitbě. K tiché meditaci zveme všechny zájemce dvakrát do roka na meditační den. Modlíme se v tichu nad vybranými citáty z Písma, odpoledne se s jedním úryvkem vydáváme i na procházku po blízkém okolí, opět v tichu.  

 


Poněkud neobvyklou formou modlitby je putování s liturgickými texty - liturgická cesta. Společně vyjíždíme do přírody, abychom mlčky v chůzi rozjímali nad texty Písma sv. a sdíleli, co nás oslovilo, zaujalo.A samozřejmě si vyhradíme každý rok alespoň týden na duchovní obnovu - exercicie, což je běžná a pro duchovní život nezbytná součást života každého řeholníka a řeholnice.