slider

 

Benediktinská spiritualita se vyznačuje rovnováhou mezi modlitbou a prací (ora et labora). V době sv. Benedikta se jednalo především o práci na poli a v klášteře, současný městský klášter si hledá nové možnosti práce. Práce je jednak prostředkem k zajištění živobytí, jednak službou druhým, ale také zodpovědným využitím schopností a talentů, které každá z nás dostala od Boha. Práce se tak stává také činností tvůrčí a přinášející radost. Nevěnujeme se žádné společné činnosti jako např. práci ve zdravotnictví či ve školství. Vykonáváme dále to povolání, na kterému se každá z nás v průběhu života připravila nebo které v daném okamžiku více odpovídá potřebám církve a společnosti. 

 

Naše zaměstnání jsou velmi různá, např.  lékařka, profesorka, zdravotní sestra, pastorační asistentka, správkyně počítačové sítě, stavební inženýrka, restaurátorka, práce v sociální sféře - pomoc lidem s postižením a sociálně slabým a další (výčet se týká i naší mnichovské komunity). Máme pracovní povinnosti jak ve svém zaměstnání, tak i v komunitě; proto - pokud je to možné - chodíme do zaměstnání jen na zkrácený úvazek. Ne vždy je jednoduché skloubit práci "vně" s životem "uvnitř" komunity, ale vždy je možné usilovat o rovnováhu a hledat způsob, jak žít naplno a přesto ne ve stresu...  a stále znovu nacházet vnitřní pokoj.