slider

 

Vzorem života komunity je první křesťanská obec v Jeruzalémě, tak jak ji představují Skutky apoštolů (Sk 2,44; 4, 32-35). Jednomyslnost srdcí, společenství víry a modlitby, společné vlastnictví a otevřenost vůči nově příchozím - to jsou prvky tvořící základ společenství, do něhož každou z nás povolal Bůh. Tuto jednotu, případně snahu o hlubší jednotu, lze každodenně budovat při liturgii a při všem, čím komunita právě žije.


Každá sestra svou přítomností vnáší do komunity něco nového, něco jiného a podílí se tak na růstu společného duchovního i materiálního dobra. Každá má příležitost dělit se s druhými o to, co dostala od Boha jako dar. Dělit se s jinými znamená také umožnit jim účast na svých radostech i starostech, schopnostech i slabostech, zálibách i touhách, neúspěchu a samotě. Každá sestra má možnost svými postoji ovlivnit duchovní růst celku i každé ze spolusester, má vliv na atmosféru v komunitě. Každá z nás je zodpovědná za svědectví o zasvěceném životě, o benediktinském životě uvnitř i vně komunity. K tomuto svědectví nás jednak zavazují a jednak posilují naše řeholní sliby.