slider

"Ecce Venio - Hle přicházím, ...abych plnil tvou vůli"    srov. Žalm 40,8; Žd 10,7 

 

Komunita Venio je benediktinské společenství, které vzniklo v Mnichově na počátku 20. století. První sestry začaly žít v prostředí velkoměsta v duchu Benediktovy řehole, ve které našly zdroj síly a inspirace k životu s Bohem. Přes svou specifickou formu života (viz níže) se řadí Komunita Venio k výčtu ženských benediktinských klášterů. Sestry skládají mnišské sliby (poslušnosti, stálosti a mnišského života) a zůstávají po celý život v jednom společenství.

Klášter benediktinek na Bílé Hoře je prvním založením mnichovské komunity za dobu její historie.

 

Svorníkem našeho dne je společně slavená liturgie hodin. Scházíme se k ní každé ráno, v poledne, k večeru (nešpory v 18 hodin s možností aktivní účasti všech příchozích viz Pozvání) a v sobotu večer se modlíme nedělní vigílii (modlitbu se čtením). Ke každodenní liturgii patří také mše svatá, kterou slavíme s našimi spolubratry v bazilice sv. Markéty v Břevnově. Společná mše svatá a chórová modlitba je doplněna osobní a lectio divina (duchovní četbou). 

 

Připomínku sv. Benedikta „aby se mniši živili prací vlastních rukou“ (RB 57) realizujeme v civilních zaměstnáních. Abychom měly dost času na modlitby a jiné aktivity v rámci společenství, pracujeme většinou na zkrácený úvazek. Práce v zaměstnání je pro nás důležitá také z hlediska sdílení života, myšlení a hodnot druhých lidí, jejich starostí a radostí. Naším posláním v zaměstnání není v první řadě evangelizovat, ale nacházet Boha v běžných situací, svědčit o jeho přítomnosti svým životem, ukázat svou víru skrze skutky, objímat modlitbou celé naše „pracovní okolí“ i to, s čím se setkáváme cestou do práce či zpět. Prostředí, ve kterém žijeme, na nás působí a my se snažíme jít v něm svou cestou v duchu evangelia i naší spirituality, známé především svou jasnou formulaci priorit a smyslem pro vyváženost mezi modlitbou a prací, aktivitou a odpočinkem. V Benediktově řeholi má své důležité místo také umění vážit si všech lidí, umění správně využívat věci, které máme k dispozici, a zároveň se nenechat jimi ovládnout.

 

Protože každá z nás pracuje v jiném zaměstnání, nemáme žádnou vnější činnost jako jiná řeholní společenství (školy, nemocnice apod.). Snažíme se dávat možnost poznat naši spiritualitu prostřednictvím různých setkání. Pravidelně pořádáme sobotní „Setkání s benediktinskou spiritualitou“, při kterých vybíráme a hovoříme o tématech z naší řehole, která mohou být přínosná i pro ženy žijící mimo klášter. Dále organizujeme tzv. liturgickou cestu, při které společně vyjíždíme někam do přírody, každý účastník (ženy i muži) dostane text z liturgie slova následující neděle a při chůzi mlčky na sebe necháváme působit Boží Slovo, ale i to, co cestou potkáme. Po určitém čase se společně dělíme tím, čím jsme byli osloveni. Pro mladé ženy a dívky, které mají zájem blíže poznat přímo život v klášteře, je určen několikadenní duchovní program s názvem „Prodloužený víkend s benediktinskou spiritualitou“. Termíny těchto akcí najdete na hlavní stránce v našich „Pozváních“.

 

Od roku 2013 máme k dispozici nově zrekonstruovaný dům pro hosty, můžeme proto nabídnout možnosti jako např. strávit individuálně pár dnů v tichu v našem klášteře s možností účasti na celé naší liturgii nebo ubytování malých skupin s vlastním programem. Kapacita domu je 10 pokojů - s přistýlkami až 17 lůžek, k dispozici je kuchyňka a jídelna, tj. velká společenská místnost. Stránky domu pro hosty zatím nejsou v provozu, ale doufáme, že se objeví v nejbližší době. Kontakt na zodpovědnou sestru nejlépe mailem - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

spolecenstvi venioS

Komunita mnichovských a českých sester při posvěcení domu