slider
 

MODLITBA

Všechny, kdo se chtějí společně modlit liturgii hodin, zveme denně na společné nešpory a samozřejmě i na mši svatou.

 
SPIRITUALITA

Pro ženy jsou určena sobotní Setkání s benediktinskou spiritualitou a také Víkendové setkání pro ty, kdo hledají vlastní životní cestu..

 
RŮZNÉ

Pro všechny, kdo chtějí prožít jeden den trochu blíže Bohu, jsou určeny jednodenní (zpravidla sobotní) Liturgické cesty a Meditační dny.

 

Za pozornost stojí přednášky nebo koncerty, které se příležitostně konají ve společenské místnosti v ambitech, kostele nebo přímo v nádvoří poutního místa.


INDIVIDUÁLNÍ POBYTY

V průběhu celého roku přijímáme hosty v našem domě pro hosty a poutníky a to jak jednotlivce tak rodiny nebo menší skupiny s vlastním programem (max. 17 lůžek v deseti pokojích s příslušenstvím). Tato možnost je také v naší mateřské komunitě v Mnichově, která nabízí další možnosti poznání benediktinské spirituality.