slider

 

Jako v přechozích letech, plánujeme i v roce 2019 přednášky na různá témata,  

několik koncertů nebo uměleckých projektů,

a k výročí bitvy na Bílé Hoře ekumenické nešpory v neděli 10. 11. 2019.

  

PŘEDNÁŠKY A KONCERTY:

  

 

sobota 18. 5.

Den sousedů 

 

 

pátek 24. 5.

NOC KOSTELŮ

18.00 nešpory v kostele (česky, povedou sestry benediktinky z Opatství Venio)

19.00 prohlídka s průvodcem

20:30  Sorores Lazari  - koncert duchovní hudby v podání dámského vokálního ansámblu v poutním kostele

21:30 Krátký filmový snímek o poutním místě a prezentace projektu Anny Stichenwirthové ve farní místnosti

mezi 19.00 - 23.00 budou nádvoří i kostel volně přístupné veřejnosti

 

 

neděle 9. 6. v 16 hod. 

KONCERT V AMBITECH

Pod vedením Veroniky Kopecké vystoupí dětský soubor MUSICA MARCATO.
Zazní pásmo lidových písní, skladby H. Purcella, Ch. W. Glucka a další.

 

  

neděle 18. 8. 

POUTNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE (posvěcení kostela)

11 hod. poutní mše svatá

18 hod. slavnosvní mariánské nešpory v kostele - na varhany doprovodí Marek Čihař

Poutní areál bude pro veřejnost otevřený mezi 10 a 19 hod.

 

 

úterý 22. 10. v 19:30 hod.

PŘEDNÁŠKA Jiřího Grygara "Pohledy do nebe"

 

 

neděle 10. 11. v 17 hod.

EKUMENICKÉ NEŠPORY ke vzpomínce na oběti bitvy na Bílé Hoře se synodním seniorem Českobratrské církve evangelické a předsedou Ekumenické rady církví Danielem Ženatým a biskupem Tomášem Holubem.

 

 

úterý 12. 11. v 19:30 hod.

PŘEDNÁŠKA Oldřicha Seluckého o sv. Anežce české