slider

Jako v přechozích letech, plánujeme i v roce 2018 přednášky na různá témata,  

několik koncertů nebo uměleckých projektů,

a k výročí bitvy na Bílé Hoře ekumenickou bohoslužbu v neděli 4. 11. ve 370. roce od konce 30. leté války.

  

PŘEDNÁŠKY A KONCERTY:

 

úterý 6. 2. v 19:30 hod (farní sál)

Přednáška Víta Ryšánka na téma Soutoky řek na území Čech, Moravy a Slezka

 

 

neděle 13. 5. v 16 hod. 

DUO SEMPLICE - koncert v kostele s harfou, flétnou a poezií

Zazní skladby J. S. Bacha, J. Kř. Krumpholze, V. Bloeka, J. Hrušky, V. Nováka, G. Faure, E. Satie, V. Homéra,  Z. Folprechta a verše G. V. Catulla, W. Shakespeara, J. Jevtušenka a B. Reynka.

Harfa - Lukáš Dobrodinský
Flétna - Vít Homér
Umělecký přednes - Blanka Suriaková

Dobrovolné vstupné je určeno na opravy poutního areálu.

 

 

úterý 22. 5. v 19:30 hod (farní sál)

Přednáška na téma Vznik České republiky

 

 

pátek 25. 5.

NOC KOSTELŮ

18.00 nešpory v kostele (česky, povedou sestry benediktinky z Opatství Venio)

19.00 prohlídka s průvodcem

mezi 19.00 - 23.00 budou nádvoří i kostel volně přístupné veřejnosti + hudba v kostele

 

 

neděle 10. 6. v 17 hod. 

KONCERT V AMBITECH PRO BÍLOU HORU

Pod vedením Veroniky Kopecké vystoupí dětský soubor MUSICA MARCATO.
Zazní pásmo lidových písní, skladby H. Purcella, Ch. W. Glucka a další.

Dobrovolné vstupné je určeno na opravy poutního areálu.

 

 

 

neděle 24. 6.

v 15 hod. Bach, Bach a zase Bach!

SONÁTY A PARTITY pro sólové housle v kompletním provedení (3 x 35 minut)

Hraje sr. Marie Magdalena Fuxová

v 19 hod. Svatojánská noc na Bílé Hoře

PROHLÍDKA POUTNÍHO AREÁLU s průvodcem, která bude zakončena

HOUSLOVÝM KONCERTEM sr. Marie Magdaleny Fuxové

Prohlídka je určena pro širokou veřejnost a zvláště jako poděkování pro všechny dárce a sponzory poutního místa.

 

 

neděle 12. 8. 

POUTNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE (posvěcení kostela)

11 hod. poutní mše svatá - celebruje arciopat P. Prokop Siostrzonek

14.30 hod. modlitba za déšť a rosu Ducha Svatého - doprovází P. Marek Příkaský O.Carm.

17 hod. koncert SOUSEDSKÉHO SBORU v kostele - písně duchovní, lidové, gospelové ...

18 hod. slavnosvní mariánské nešpory v kostele - na varhany doprovodí Marek Čihař

Poutní areál bude pro veřejnost otevřený mezi 10 a 19 hod.

 

neděle 23. 9. v 16 hod. 

SEO CAI - koncert v ambitech

Již druhý koncert italského mužského sboru uvede opět chrámový smíšený sbor CANTUS AMICI pod vedením Lukáše Dobrodinskéhoí.

Dobrovolné vstupné je určeno na opravy poutního areálu.

 

 

neděle 4. 11. v 17 hod.

EKUMENICKÉ NEŠPORY ke vzpomínce na oběti bitvy na Bílé Hoře, 370. výročí konce 30. leté války a 100. výročí konce 1. světové války. Budeme se modlit a zamýšlet k tématu Hledej mír!