slider

Jako v přechozích letech, plánujeme i v roce 2018 přednášky na různá témata,  

několik koncertů nebo uměleckých projektů,

a k výročí bitvy na Bílé Hoře ekumenickou bohoslužbu v neděli 4. 11. ve 370. roce od konce 30. leté války.

  

PŘEDNÁŠKY A KONCERTY:

 

úterý 6. 2. v 19:30 hod (farní sál)

Přednáška Víta Ryšánka na téma Soutoky řek na území Čech, Moravy a Slezka

 

 

neděle 13. 5. v 16 hod. 

DUO SEMPLICE - koncert v kostele s harfou, flétnou a poezií

Zazní skladby J. S. Bacha, J. Kř. Krumpholze, V. Bloeka, J. Hrušky, V. Nováka, G. Faure, E. Satie, V. Homéra,  Z. Folprechta a verše G. V. Catulla, W. Shakespeara, J. Jevtušenka a B. Reynka.

Harfa - Lukáš Dobrodinský
Flétna - Vít Homér
Umělecký přednes - Blanka Suriaková

Dobrovolné vstupné je určeno na opravy poutního areálu.

 

 

úterý 22. 5. v 19:30 hod (farní sál)

Přednáška na téma Vznik České republiky

 

 

pátek 25. 5.

NOC KOSTELŮ

18.00 nešpory v kostele (česky, povedou sestry benediktinky z Opatství Venio)

19.00 prohlídka s průvodcem

mezi 19.00 - 23.00 budou nádvoří i kostel volně přístupné veřejnosti + hudba v kostele

 

 

neděle 10. 6. v 17 hod. 

KONCERT V AMBITECH PRO BÍLOU HORU

Pod vedením Veroniky Kopecké vystoupí dětský soubor MUSICA MARCATO.
Zazní pásmo lidových písní, skladby H. Purcella, Ch. W. Glucka a další.

Dobrovolné vstupné je určeno na opravy poutního areálu.

 

 

 

neděle 24. 6.

v 15 hod. Bach, Bach a zase Bach!

SONÁTY A PARTITY pro sólové housle v kompletním provedení (3 x 35 minut)

Hraje sr. Marie Magdalena Fuxová

v 19 hod. Svatojánská noc na Bílé Hoře

PROHLÍDKA POUTNÍHO AREÁLU s průvodcem, která bude zakončena

HOUSLOVÝM KONCERTEM sr. Marie Magdaleny Fuxové

Prohlídka je určena pro širokou veřejnost a zvláště jako poděkování pro všechny dárce a sponzory poutního místa.

 

 

neděle 12. 8. 

POUTNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE (posvěcení kostela)

11 hod. poutní mše svatá - celebruje arciopat P. Prokop Siostrzonek

14.30 hod. modlitba za déšť a rosu Ducha Svatého - doprovází P. Marek Příkaský O.Carm.

17 hod. koncert SOUSEDSKÉHO SBORU v kostele - písně duchovní, lidové, gospelové ...

18 hod. slavnosvní mariánské nešpory v kostele - na varhany doprovodí Marek Čihař

Poutní areál bude pro veřejnost otevřený mezi 10 a 19 hod.

 

neděle 23. 9. v 16 hod. 

CORO CASTELCAMPO - koncert v ambitech

koncert mužského sboru ze severoitalského Trentina pod taktovkou sbormistra Daniela Gionga představí především lidovou písňovou tvorbu svého regionu. Koncert uvede chrámový smíšený sbor CANTUS AMICI pod vedením Lukáše Dobrodinského.

Dobrovolné vstupné je určeno na opravy poutního areálu.

 

 

neděle 4. 11. v 17 hod.

EKUMENICKÉ NEŠPORY ke vzpomínce na oběti bitvy na Bílé Hoře, 370. výročí konce 30. leté války a 100. výročí konce 1. světové války. Budeme se modlit a zamýšlet k tématu Hledej mír!