slider

Jako v přechozích letech, plánujeme i v roce 2017 přednášky na různá témata,  

několik koncertů nebo uměleckých projektů,

a k výročí bitvy na Bílé Hoře ekumenickou bohoslužbu v neděli 5.11. 

 

 

PŘEDNÁŠKY A KONCERTY:

 

neděle 19. 3. v 11.00 hod.

Mše svatá se zpěvem gregoriánského chorálu (schola sester benediktinek) 

 

úterý 2. 5. v 19.30 hod.

Oldřich Selucký (setkání se spisovatelem a autorem knihy)

SV. DOMINIK

 

neděle 21. 5. v 16.00 hod.

Mariánské nokturno v podání Jany Janků (barokní harfa, mezzosoprán)

a Lucie Lukášové (barokní příčná flétna)

KONCERT, VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

 

pondělí 5. 6. ve 20.00 hod.

J. S. Bach - Goldbergory variace a Starozákonní texty

Účinkují: Pro Arte trio, Alfréd Strejček

BENEFIČNÍ KONCERT pro Bílou Horu v Tereziánském sále břevnovského kláštera

 

pátek 9. 6.

NOC KOSTELŮ

18.00 nešpory v kostele (česky, povedou sestry benediktinky z Opatství Venio)

19.00 prohlídka s průvodcem

22:30 hudba v kostele - housle sr. Magdalena Fuxová, varhany: Linda Sítková

mezi 19.00 - 23.00 budou nádvoří i kostel volně přístupné veřejnosti

 

neděle 13. 8. 

POUTNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE (posvěcení kostela)

 

neděle 27. 8. ve 21:00

ZJEVOVÁNÍ

Didgeridoo-malba-projekce. Propojení hudební performance Ondřeje Smeykala na pozadí vznikající malby Patrika Hábla promítané na budovu kláštera.

Vstupné 190 Kč (děti do 10 let zdarma)

 

neděle 5. 11. v 17 hod.

EKUMENICKÉ NEŠPORY ke vzpomínce na oběti bitvy na Bílé Hoře a 500. výročí reformace. Inspirací se stal komentář Martina Luthera k Mariinu chvalozpěvu Magnigicat (Lk 1, 46 - 55). Slovem a modlitbou poslouží František Radkovský, emeritní biskup plzeňský a předseda rady ČBK pro ekumenismus a Pavel Pokorný, farář ČCE ve Střešovicích a 1. náměstek synodního seniora.

úterý 28. 11. v 19:30 hod.

RUSKÁ A UKRAJINSKÁ EMIGRACE v ČSR po roce 1917 - přednáška Vladimíra Petkieviče (farní místnost)

pátek 8. 12. 

10. VÝROČÍ POSVĚCENÍ KLÁŠTERA NA BÍLÉ HOŘE

Výročí oslavíme v neděli 10. 12. mší svatou v našem kostele.