slider

 

V současné době je poutní místo ve správě břevnovských benediktinů (rektorem kostela je P. Benedikt Kolaja OSB), v bývalé faře a přilehlých objektech sídlí sestry benediktinky z opatství Proměnění Páně -  Komunita Venio.

Kromě pravidelných bohoslužeb (neděle 11 hod., čtvrtek v 17.30 v letním a 16.30 00 hod. v zimním období) probíhají v areálu poutního místa i příležitostné koncerty, přednášky a jiné kulturní akce.

Návštěvu areálu pro poutníky, studenty a turisty -  skupiny i jednotlivce - je třeba domluvit předem se sestrami benediktinkami.

Se sestrami se lze setkat při pravidelných nešporách v 18 hod., zájemci o benediktinskou spiritualitu se mohou účastnit i dalšího programu komunity, bližší informace naleznete zde.

Protože je areál ve velmi špatném stavu, probíhá od podzimu roku 2011 akce na jeho záchranu, která by měla nejen zamezit dalšímu chátrání, ale i umožnit jeho častější zpřístupnění veřejnosti, aby se opět mohlo stát duchovním a kulturním centrem. Bližší informace k projektu obnovy poutního místa naleznete zde.