slider

 

Hlavním posláním benediktinské spirituality je hledat Boha
a následně ho oslavovat ve všem, co patří ke každodennímu životu
v modlitbě, při duchovní četbě, během práce,
v životě komunity, v druhém člověku,
v sobě samém.

 

 

UT IN OMNIBUS GLORIFICETUR DEUS! - aby ve všem byl oslavován Bůh...